COURSE LAYOUT

0
Par
0
Yard
0
Hole

Explore our Golf Course Layout

Select a Hole No. to see details

หลุม 5 พาร์ 5 ระยะ 495 หลา HCP INDEX 1

570 Yards

533 Yards

495 Yards

449 Yards

Hole No. 5

หลุม 5 พาร์ 5 ระยะ 495 หลา HCP INDEX 1

Dog leg ซ้ายหลุมนี้ควรตีข้ามต้นปาล์มด้านหน้า เพราะมีระยะข้ามแค่ 147-150 หลา ก็จะเหลือประมาณ 240-260 หลา กรีนมี 2 ระดับ ด้านขวาจะสูงกว่าด้านซ้าย ถ้าธงอยู่ขวาควรตีวางหน้ากรีนไว้ก่อนสำหรับช๊อตที่ 2 แต่ถ้าอยู่ด้านซ้ายก็สู้ได้เลย