COURSE LAYOUT

0
Par
0
Yard
0
Hole

Explore our Golf Course Layout

Select a Hole No. to see details

หลุม 3 พาร์ 3 ระยะ 153 หลา HCP INDEX 15

186 Yards

169 Yards

153 Yards

123 Yards

Hole No. 3

หลุม 3 พาร์ 3 ระยะ 153 หลา HCP INDEX 15

หลุมนี้ถ้าธงอยู่หน้าหรือกลาง สามารถตี charge ธงได้เลย

แต่ถ้าอยู่ด้านขวาเล็กน้อยควรตีกลางกรีนดีกว่าเพราะมักมีบังเกอร์วางดักอยู่ด้านหน้ากรีน