COURSE LAYOUT

0
Par
0
Yard
0
Hole

Explore our Golf Course Layout

Select a Hole No. to see details

หลุม 15 พาร์ 5 ระยะ 542 หลา HCP INDEX 6

592 Yards

567 Yards

542 Yards

482 Yards

Hole No. 15

หลุม 15 พาร์ 5 ระยะ 542 หลา HCP INDEX 6

หลุมนี้ต้องระวังช็อตที่ 1 ให้ดี เพราะซ้ายเป็นน้ำ ขวาเป็นน้ำและป่า ถ้าเข้าป่าขวามือแล้ว โอกาสทำ 3 ออน จะหมดไปเลย เพราะมีต้นไม้ดักช็อตที่ 2 อยู่ประมาณหลัก 200 ขึ้นมา ทำให้ตีสู้ไม่ได้ ต้องเคาะออกมาเท่านั้น
แต่ถ้าช็อตแรกตรงแล้วสามารถตีสู้ข้ามต้นมาพร้าวหลัก 150 ได้ ระวังทางขวาด้วย เพราะมี OB อยู่ด้านขวาที่หลัก 100 หลา ถ้าผ่านมาได้ไม่มีปัญหาสำหรับช็อตที่ 3 ขึ้นกรีน สภาพกรีนค่อนข้างเรียบ