COURSE LAYOUT

0
Par
0
Yard
0
Hole

Explore our Golf Course Layout

Select a Hole No. to see details

หลุม 10 พาร์ 4 ระยะ 367 หลา HCP INDEX 10

418 Yards

392 Yards

367 Yards

322 Yards

Hole No. 10

หลุม 10 พาร์ 4 ระยะ 367 หลา HCP INDEX 10

Dog leg ขวาควรตีไปทางบ่อทรายด้านซ้ายของแฟร์เวย์ตัวไว้ก่อน จะขึ้นกรีนได้ง่ายแต่สำหรับคนตีไกลสามารถตีข้ามบ่อทรายด้านขวาได้ ประมาณ 210 หลา ถ้าตีข้ามมาได้จะเหลือประมาณ 100 หลาเท่านั้นสามารถขึ้นเหล็กสั้นได้จะได้เปรียบคนตีใกล้เพราะจะต้อง ส่วนซ๊อตที่ 2 นั้น ควรระวังบังเกอร์ด้านซ้ายของกรีนสภาพกรีนนี้สโลบเล็กน้อยจากหลังมาหน้า