COURSE LAYOUT

0
Par
0
Yard
0
Hole

Explore our Golf Course Layout

Select a Hole No. to see details

หลุม 12 พาร์ 4 ระยะ 347 หลา HCP INDEX 12

394 Yards

376 Yards

347 Yards

314 Yards

Hole No. 12

หลุม 12 พาร์ 4 ระยะ 347 หลา HCP INDEX 12

Dog leg ซ้ายไม่ง่ายอย่างที่ HCP INDEX เพราะแฟร์เวย์ ควรเล็งต้นก้ามปูใหญ่ขวาของแฟร์เวย์เล็กน้อยต้องตีตรงเท่านั้นเพราะซ้ายเป็นบังเกอร์และ ต้นปาล์ม ขวาเป็นป่าหลุมนี้ ต้องระวังช๊อตแรกไว้ให้ดี ถ้าผ่านมาได้ขึ้นกรีนไม่มีปัญหาเท่าไหร่ มีบังเกอร์ขวา-ซ้ายเท่านั้น