COURSE LAYOUT

0
Par
0
Yard
0
Hole

Explore our Golf Course Layout

Select a Hole No. to see details

หลุม 16 พาร์ 4 ระยะ 319 หลา HCP INDEX 8

360 Yards

341 Yards

319 Yards

290 Yards

Hole No. 16

หลุม 16 พาร์ 4 ระยะ 319 หลา HCP INDEX 8

หลุมนี้มีชื่อว่าหลุม Micky Mouse เพราะรูปกรีนและบังเกอร์รอบกรีนจะเหมือนตัว Micky Mouse สวยงามมาก แต่แฝงด้วยอันตรายเหมือนกัน เพราะถ้าตกบังเกอร์แล้ว พื้นที่กรีนซ้ายและขวามีน้อยมาก หลุมนี้ช็อตแรกควรเล็งซ้ายเล็กน้อย เพราะด้านขวาเป็นป่าซึ่งเชื่อมระหว่างหลุม 15 กับหลุม 16 ถ้าเข้าป่าแล้วโอกาสทำ 2 ออน มีน้อยมาก หลุมนี้ไม่ว่าธงอยู่ส่วนไหนควรเล็งตรงกรีนไว้ก่อนเพราะด้านซ้ายและขวามีบังเกอร์ดักทั้งหน้าและหลังอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นด้านซ้ายและด้านขวาของกรีนมีพื้นที่ไม่ถึง 10 หลา ถ้าตกบังเกอร์ไปแล้วจะทำให้ขึ้นกรีนลำบาก